I princip vad som helst kan fungera som ett hjälpmedel. I nuläget finns det inte i Stockholms län något sexualhjälpmedel som du kan få genom landstinget som ett hjälpmedel inte heller mediciner som främjar erektion och/eller lubrikation.
Du har möjlighet att titta på hjälpmedel på apoteket och där prata med någon om din njutning.

I den närmaste liggande historien har det inte funnits någon allvarligt, enligt mig, liggande lösning på frågeställningar som gäller sexualitet. Det som har funnits har varit motioner och förslag om att landstinget ska bekosta hjälpmedel såsom dildo och vibratorer till människor med funktionsnedsättning. Vilket i sig är en värdefull tanke men det hade kanske varit klokt att fråga individen vad den skulle vilja ha för hjälpmedel innan det bestäms över huvudet på dem.

För att få hjälp och tips i denna frågan är Du i nuläget tvingad till att fråga den du tror skulle kunna tänka dig hjälpa dig med frågan. Det är få inom häslo och sjukvård som på något sätt visar att frågor om sex och samlevnad är ok att ta upp vilket ofta hindrar personen som har behov att yppa det till någon vårdgivare.

Om du identifierar dig som HBT har du ytterligare normer att kämpas emot. Du är inte ”bara” funktionsnedsatt du är dessutom homo, bi och transsexuell.

Vad kan man då göra om man har frågor eller behov, det är vad denna bloggen kommer att handla om. På något sätt ska jag försöka sammanställa, hänvisa eller på annat sätt göra synligt var man kan få svar på sina frågor.

Stefan Balogh