Det finns en mängd saker att syssla med om man har frågor kring hur man skall göra för att kunna ha ett sexliv med sig själv eller andra.

Ta reda på vad man vill uppnå, vad vill du göra.

Ta reda på hur och vad du kan göra med din kropp:
vad kan du göra med kroppen, vilka rörelser?
Hur mycket kan du röra fingrar, händer, armar, huvud, bröst, mage, höfter, ben, underben, fötter och tår?
En rörelseinventering – helt enkelt. Kan du inte göra den själv, se om du kan få hjälp av någon, assistent, sjukgymnast, arbetsterapeut, vän eller kanske den du vill ha sex med – en upptäcksresa.