Sexualitet vid sjukdom eller skada:

Väldigt bra allmän information.
www.vardguiden.se/Tema/Funktionsnedsattning/Sexualitet/

www.umo.se