Det är extremt svårt med kondomer och användningen av dem om man har en funktionsnedsättning i händerna. Inte i sig att sätta på den glatta, hala, gummimössan men att få upp kondompaketet. Det är väldigt svårt om du inte har bra grepp och förmågan att riva isär paketet.
Lösningar för detta kan vara att:
Försöka hålla med tänderna i paktetet och dra med en hand och akta kondomen!
Hålla en stirex tång i vardera hand och se på möjligheten att utverka mer rivkraft utifrån denna.
Be partnern öppna paketet och själv trä på kondomen
Be partnern sätta på kondomen och se på det som förspel:-)

Om någon har andra lösningar till denna utmaning får ni väldigt gärna dela med er.