Om din funktionsnedsättning gör att du har behov av sexleksaker eller för den delen medicinering ex: Viagra, Cialis så går dessa hjälpmedel inte på högkostnadskortet, inte i Stockholm i alla fall. Andra Landsting kan ha andra regler.

Är situationen sådan att du måste köpa dessa hjälpmedel själv så är det en merkostnad på grund av din funktionsnedsättning och är då fullt möjligt att ta upp i din ansökan om handikappersättning från försäkringskassan, du behöver intyg från läkare, gynekolog (kvinnans kön), androlog (mannens kön), arbetsterapeut eller sjukgymnast som kan bekräfta dina behov.